Handel

Svenska favabönor finns att köpa i lösvikt på ekobutiken FRAM (Haga) i Göteborg, samt på Tant Gurka i Lund.

I mindre mängder finns även 500g påsar med åkerbönsmjöl malt av dessa bönor. Också på FRAM i Göteborg samt Tant Gurka.

Välkommen till någon av ovan nämnda ställen eller hör av dig om du vill köpa direkt. Jag kan leverera i säck, och storsäck vid behov. Min verksamhet är i Bottna i norra Bohuslän.

Om du känner till något ställe som du tror skulle vilja sälja dessa livsmedel så ta kontakt med mig.

Priserna – 2024:
Favabönor – 24,82 kr/kg exkl.m
Bönmjöl på Favabönor – 44,64 kr/kg exkl.m

Marcus Nordgren
076-2830923
hej@svensk-fava.se